วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  • Untitled-1-01
  • ก
  • LINE_ALBUM_30_5.11.64.pfizer.2nd_๒๑๑๑๓๐
  • LINE_ALBUM_30_4.11.64.pfizer
  • LINE_ALBUM_30_3.11.64.pfizer
  • LINE_ALBUM_30_0.11.64.pfizer
  • LINE_ALBUM_30.11.64.pfizer

ฉีดไฟเซอร์ เข็ม 2