วันอังคารที่ 3 พ.ค. 65

  • IMG_20220503_151718_290

รางวัล “จิตอาสาเปื้อนยิ้ม” นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบรางวัลให้แก่ นายธนธัช เพิ่มเจริญ (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม) เพื่อเป็นกำลังใจในการเป็นจิตอาสาทำความดีตลอดไป