วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

  • 281264-01
  • 281264-03-01
  • 281264-01

พันเอกบำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.บ. (ท.) และคณะ
มอบของขวัญ ส่งสุขให้น้องๆ เนื่องในเทศกาลแห่งความสุข ในช่วงปีใหม่ โดยมีผปค. บ้านราชาวดีหญิง (นางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูล) เป็นผู้ร่วมรับมอบ