วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 65

  • IMG_20220621_090043_238
  • IMG_20220621_090215_493
  • IMG_20220621_090248_024
  • IMG_20220621_090350_780
  • IMG_20220621_090554_224
  • IMG_20220621_090653_832

ออกกำลังกายกับทีมสหวิชาชีพ