วันอังคารที่ 21 มิ.ย. 65

  • IMG_20220621_091012_321
  • IMG_20220621_091034_602
  • IMG_20220621_091350_271
  • IMG_20220621_093029_118
  • IMG_20220621_093036_670
  • IMG_20220621_093050_722

ฝึกปักผ้าทาสีกับครูอาชีว