วันอังคารที่ 17 ม.ค.66

  • 01
  • 03
  • 2022-06-28-12-33-24-077
  • IMG_20230117_130748_337
  • IMG_20230117_130808_003
  • IMG_20230117_130847_100

ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ใน พื้นที่ สสว. 1 (นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง) ผ่านระบบ Zoom Meeting จาก จาก ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังการหารือการขับเคลื่อนศชต. ร่วมกับทีม One Home จังหวัด ของเขต สสว. 1 (นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง) โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting จาก ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์