วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

  • timeline_20230912_123308
  • timeline_20230912_123313
  • timeline_20230912_123315
  • timeline_20230912_123317
  • timeline_20230912_123319

แข่งขันกีฬากรีฑา (ประเภทลาน)ในงานกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยผลการแข่งขันได้อันดับที่ 3 (เหรียญทองแดง) ทุ่มน้ำหนักหญิง F37
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566
นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายฝ่ายสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมพัฒนาการ พาผู้รับบริการเข้าร่วมการแข่งขัน