วันสถาปนาคณะสังคม​สงเคราะห์​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ครบรอบ​ 66 ปี

  • วันสถาปนา 1
  • วันสถาปนา 2
  • วันสถาปนา 3
  • วันสถาปนา 4
  • วันสถาปนา 5

วันศุก​ร์ที่​ 24​ มกราคม​ 2563​
เจ้าหน้าที่สบ้านราชาวดีหญิง เข้าร่วม​สัมมนาวิชาการ​เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคม​สงเคราะห์​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ครบรอบ​ 66 ปี
เรื่อง​ "สังคมสงเคราะห์​และสวัสดิการสังคม
: การปลดล็อคความเหลื่อมล้ำสู่ความยั่งยืน"
ณ​ หอประชุมศรีบูรพา​และอาคารสังคม​สงเคราะห์​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ท่า​พระจันทร์​ เขตพระนคร​ กรุงเทพฯ​