วันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66

 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_383
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_281
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_299
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_301
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_312
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_327
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_342
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_366
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_370
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_271
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_399
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_413
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_421
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_429
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_439
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_451
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_468
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_92
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_257
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_244
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_228
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_221
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_216
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_211
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_209
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_207
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_194
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_177
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_175
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_170
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_139
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_131
 • LINE_ALBUM_270166.กีฬาสีpakkrat_๒๓๐๑๒๗_128

กีฬาสีภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ย่านปากเกร็ด ในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง (Pakkret Meet town Sport Day 2023) ณ สนามกีฬาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) สคพ.บ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ ศบอ.บุคคลออทิสติก และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ท้้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมประกวดกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ (อธิบดีกรมพก.) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสี นันทนาการ และเกมส์ กองเชียร์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลขบวนพาเหรด กิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้น้องๆ รู้จักน้ำใจนักกีฬา และการเข้าสังคม