วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 66

  • 1266
  • 1267
  • 1269

ประชุมสถานฯ ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2566 เพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานตามภารกิจของสถานฯ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ รวมทั้งนโยบาย โครงการตามข้อสั่งการ จากจังหวัด และกรมพก. ทั้งนี้ผู้ปกครองได้เน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้กล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น ทั้งปัญหาและแนวทางในการทำงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่าน นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสูทกรรม