วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

  • 27126401-01
  • 27126402-01-01
  • 27126403-01

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญส่งสุขให้น้องๆ บ้านราชาวดีหญิง เนื่องในเทศกาลแห่งความสุข ในช่วงปีใหม่ โดยมีของขวัญ ของใช้จำเป็น และเงินบริจาค จากผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงบริษัทที่ร่วมสนับสนุน โดยมี ผปค.บ้านราชาวดีหญิง (นางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูล) และ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นายธนธัช เพิ่มเจริญ)เป็นผู้ร่วมรับมอบ