วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

  • 171264-01

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จก.(มหาชน)
มอบเครื่องอุปโภค และเครื่องบริโภค โดยมี ผปค. บ้านราชาวดีหญิง (นางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูล) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม (นายธนธัช เพิ่มเจริญ ) และ หัวหน้าฝ่ายการเงิน (นางสาวสัมฤทธิ์ ผิวฟัก) เป็นผู้ร่วมรับมอบ