วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

  • 10096401 (1)
  • 10096401 (3)
  • 10096401 (4)
  • 10096401 (5)
  • 10096401 (6)

พันเอก บดีศร จิตต์บุญเหลือ ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุงสำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ มอบเครื่องอุปโภคและบริโภค