วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

  • 01

วันคล้ายวันสวรรคต                                                                                                                พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านราชาวดีหญิง ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ณ อาคารสูทกรรม บ้านราชาวดีหญิง