วันพุธที่ 3 ส.ค. 65

  • IMG_20220803_101059_006
  • IMG_20220803_101111_575
  • IMG_20220803_101129_932
  • IMG_20220803_101203_555
  • IMG_20220803_101213_501
  • IMG_20220803_101232_517

กิจกรรม "ปัก เย็บ" นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ นางกชกร ศรีอรุณ (ครูอาชีวบำบัด) นำผู้ใช้บริการมาทำกิจกรรม ณ อาคาร อาชีวบำบัด
เพื่อฝึกปฎิบัติให้ความรู้เกี่ยวกับการปักผ้า ให้เป็นลวดลายต่างๆ เพื่อฝึกผู้ใช้บริการ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการแยกสี ใช้สายตา ฝึกกล้ามเนื้อมือ และประสาทต่างๆ นอกจากนี้ยังสร้างสมาธิ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตัวเองทำ