วันพุธที่ 11 พ.ค. 65

  • 2022-05-11-14-29-57-517
  • 2022-05-11-14-43-49-278
  • กด
  • ดกหฟกด

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพน้องๆ ทำงาน ด้วยการสอน "แต่งหน้าอย่างไรให้ปังปุริเย" นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง ฝึกสอนเทคนิดในการแต่งหน้าให้กับน้องๆ ที่ทำงาน เตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ เพื่อเข้าสังคม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และเพิ่มความมั่นใจ ทั้งยังเป็นการสร้างทักษะที่พัฒนาสมองและปัญญา โดยการนำศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง และสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น บุคลิกภาพของคนเราถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ ดังคำที่กล่าวว่า “บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”