วันพฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564

  • 26086401 (1)
  • 26086401 (2)
  • 26086401 (7)
  • 26086401 (8)
  • 26086401 (4)

บริษัท เอ็กมี่ จำกัด , กลุ่มปิ่นโต และ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย -ปทุมนนท์ มอบข้าวสาร , เฟสชิว , เจลล้างมือ และ หน้ากากอนามัย ผ่านท่านประธานมูลนิธิฯ (นางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ) และ กรรมการมูลนิธิฯ (นางจุฑามาศ คชาชีวะ) โดยมีผปค. บ้านราชาวดีหญิง (นางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูล) ร่วมรับมอบ