วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2565

  • IMG_20220623_141120_389
  • IMG_20220623_141147_911
  • IMG_20220623_141150_827
  • IMG_20220623_141253_227
  • IMG_20220623_141300_979
  • IMG_20220623_141315_241

สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริมสวย พัฒนาทักษะ
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้นางสาวกชกร ศรีอรุณ (ครูอาชีว) นำผู้ใช้บริการมาฝึกฝนอาชีพเสริมสวยพัฒนาทักษะ เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับเสริมสวย เพื่อเป็นความรู้ในการนำไปประกอบเป็นอาชีพของตัวเองในอนาคตต่อไป รวมถึงพัฒนาทักษะทางอาชีพ สมาธิ ปัญญา และการเข้าสังคม