วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 65

  • IMG_20220623_133631_041
  • IMG_20220623_133649_737
  • IMG_20220623_133709_031
  • IMG_20220623_133910_726
  • IMG_20220623_134105_805
  • IMG_20220623_134129_733
  • IMG_20220623_134206_630
  • IMG_20220623_134226_057
  • IMG_20220623_134232_951

ทำกายภาพบำบัดผู้ใช้บริการ นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค.บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมายให้ทีมกายกาพบำบัด นางสาวณัฐกานต์ ลีลาแสงสาย (นักกายภาพบำบัด) และ นางสาวสุภิญญา พิลาทอง (นักกายภาพ
บำบัด) พาผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการเข้ารับทำกายภาพบำบัด ณ อาคารกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง