วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ค. 65

  • 95489
  • 95491
  • 95492
  • 95493
  • 95494
  • 95495

เรียนอะคูเลเล่เพื่อพัฒนาสติและปัญญา สมาธิ เป็นวันที่สี่ต่อเนื่อง ในโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ณ บ้านนนทภูมิ