วันที่ 19 ตุลาคม 2561 งานวันครบรอบก่อตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 งานวันครบรอบก่อตั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
พิธีการประกอบด้วยช่วงเช้า 7.00 น พิธีอ่านดุอาอฺทางศาสนาอิสลาม จากคณะโต๊ะอิหม่าม มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน
เวลา 10.00 น. นายวัลลภ พลอยทับทิม อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย สมเด็จพระวันรัต นำพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศ วิหาร เจริญพระพุทธมนต์และสวดบังสุกุลให้แก่เด็กในความอุปการะ โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พม One Home จังหวัดนนทบุรี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมด้วย นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ