วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๓

 • 231001
 • 231002
 • 231003
 • 231004
 • 231005
 • 231006
 • 231007
 • 231008
 • 231009
 • 231010
 • 231011
 • 231012
 • 231013
 • 231014

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ บ้านราชาวดีหญิง​ จัดกิจกรรม​ ณ​ แปลงเกษตร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ ที่แปลงเกษตร ณ​ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี​ (หญิง) จังหวัดนนทบุรี