วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 66

  • timeline_20230206_193047
  • timeline_20230206_193052
  • timeline_20230206_193056

ประชุมประเมินเคสในความอุปการะที่จำหน่ายกลับคืนสู่ครอบครัว ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ และมูลนิธิพิทักษ์เด็ก นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ทีมสหวิชาชีพ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมประเมิน เคสในความอุปการะที่จำหน่ายกลับคืนสู่ครอบครัว ร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจ และมูลนิธิพิทักษ์เด็ก