วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 65

  • IMG_20221121_133343_975
  • IMG_20221121_133601_546
  • IMG_20221121_133803_115
  • IMG_20221121_133838_330
  • IMG_20221121_133940_261
  • IMG_20221121_134028_532

ผู้ใช้บริการเรียนว่ายน้ำ