วันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 65

  • Untitled-2-01

ประชุมพื้นที่ทำงานในโครงการ "อ่านได้อ่านดี อ่านทุกวี่ ทุกวัน" ร่วมแชร์ประสบการณ์จากหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ นักอ่าน นักคิด นักเขียน นักพูด บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ณ เพชร "อ่านสะเด็ดกับเพชรยุพา" นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล (ผปค. บ้านราชาวดีหญิง) มอบหมาย นายธนธัช เพิ่มเจริญ (หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ) ผู้ประสานงานในโครงการ เข่าร่วมประชุม ทังนี้มีคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป (ปธ.มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก) เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting