วันคนพิการสากล​ จังหวัดนนทบุรี​ ประจำปี​ 2562

  • วันคนพิการสากล 1
  • วันคนพิการสากล 2
  • วันคนพิการสากล 3
  • วันคนพิการสากล 4
  • วันคนพิการสากล 5
  • วันคนพิการสากล 6
  • วันคนพิการสากล 7

วันที่​ 17​ มกราคม​ 2563​
เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล​ จังหวัดนนทบุรี​ ประจำปี​ 2562
ณ​ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต