กรมพก.

  • 40
  • 31
  • 15
  • 12
  • 13
  • 9818
  • 9820
  • 9823
  • 9824
  • 02-01

ร่วมพิธีทำบุญกรมพก.

 
 
⏰วันนี้(2 เม.ย. 64) เวลา 06.30 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ บุคลากรสถานคุ้มครองคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณบ้านราชวิถี
:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
WebSite : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Instragram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying