รพ.เวิลด์เมดิคอล

  • 06
  • 01
  • 02
  • 08
  • 09
  • Print

ขอขอบพระคุณ 19

 
 
⏰วันนี้ (10 - 11 มี.ค. 64) บุคลากร สคพ. บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งวัฒนะ
:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
Website : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Twitter : www.twitter.com/rachawadeeying
Instagram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying