พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.๕

  • 23106301
  • 23106302
  • 23106303
  • 23106304
  • 23106305

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช”
นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง และพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่บ้านราชาวดีหญิง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย