พิธีลงเสาเอกเสาโทอาคารฟื้นฟูและพัฒนา พร้อมสระธาราบำบัด

 • 1. ลงเสาเข็ม
 • 2. ลงเสาเข็ม
 • 3. ลงเสาเข็ม
 • 4. ลงเสาเข็ม
 • 5. ลงเสาเข็ม
 • 6. ลงเสาเข็ม
 • 7. ลงเสาเข็ม
 • 8. ลงเสาเข็ม
 • 9. ลงเสาเข็ม
 • 10. ลงเสาเข็ม
 • 11. ลงเสาเข็ม

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.39 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกเสาโทอาคารฟื้นฟูและพัฒนา พร้อมสระธาราบำบัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการก่อสร้างอาคารฯ เพื่อเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูคนพิการ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลภายนอกที่มาศึกษาดูงาน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝึกงาน โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด พก. เข้าร่วมงาน และ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ