พิธีทำบุญตักบาตรในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่บ้านราชาวดีหญิงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ (ติวานนท์)