พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานของขวัญและประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กในความอุปการะบ้านราชาวดีหญิง

  • พระองค์โสม 1
  • พระองค์โสม 2
  • พระองค์โสม 3
  • พระองค์โสม 4
  • พระองค์โสม 5

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ นางนิชดา เอี่ยมสำอาง ข้าหลวงผู้ใหญ่ประจำพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานของขวัญและประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กในความอุปการะของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ทั้งนี้ นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะ ร่วมรับผู้แทนพระองค์ในครั้งนี้ด้วย