ประชุมเมษา 64

  • 01
  • 02
  • 06
  • 07
  • 04 – Copy
  • 05

เน้นย้ำมาตรการโควิด 19

 
 
⏰วันนี้ (9 เม.ย. 64) ผู้ปกครอง สคพ. บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 โดยได้เน้นย้ำในที่ประชุมบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID-19 อย่างเคร่งครัด 👏
:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
WebSite : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Instragram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying