วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  • ๒๔๖๓_๑๓_๑๑_ซีพีออลล์บริจาคของ
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

บ้านราชาวดีหญิงขอขอบคุณ ซีพี ออลล์ จำกัด

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บ้านราชาวดีหญิงขอขอบคุณ คุณสกุล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานสายงานจัดซื้อ จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนสำหรับพัฒนาชีวิตให้กับเด็กๆ สถานสงเคราะห์ ๗ แห่งเพื่อเป็นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น