งานวันวิชาการรร.ประชาบดี

  • 03
  • 06
  • 09
  • 12
  • 15
  • 16
  • 17
  • 25
  • Untitled-1-01

สคพ.เข้าร่วมกิจกรรม

 
 
⏰วันนี้ (10 มี.ค. 64) สคพ. บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน โดยมี นางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนประชาบดี จังหวัดนนทบุรี
:::::::::::::::::::::::::
#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง
:::::::::::::::::::::::::
Website : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Twitter : www.twitter.com/rachawadeeying
Instagram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying