คุณปัญญา ทองทัย และคณะ ร่วมกับ พล.ต.ต.อภิชาติ – คุณสุภาวดี ศิริสิทธิ์ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ บ้านราชาวดีหญิง และ น้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

  • P1012012
  • P1012043
  • P1012082
  • P1012184
  • P1012353
  • P1012420

คุณปัญญา ทองทัย และคณะ ร่วมกับ พล.ต.ต.อภิชาติ - คุณสุภาวดี ศิริสิทธิ์ และคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ บ้านราชาวดีหญิง และ น้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ