คุณบี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ จัดกิจกรรม

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 23 พ.ย. 60 เวลา 14.00 น. คุณบี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นให้เด็กๆในความอุปการะ และ บริจาคเงิน จากการประมูลของรัก ของคุณบี เป็นเงิน 131,730.- ให้กับบ้านราชาวดีหญิงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี