ผปค.สคพ.บ้านราชาวดี (หญิง) รับมอบ

  • 174618363_488733522269642_4384337144582716494_n
  • 175291110_488733598936301_70595735554320783_n

คณะน.ศ. สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 2 (หมู่เหยี่ยว) มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค โดยมีนางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ ท่านประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง และ นางสาวพรพรรณ คำเพิ่มพูล ผปค.สคพ.บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค จากคณะนักศึกษา สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 1 (หมู่เหยี่ยว)