มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จก.

👧👩"พก.รับมอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)" นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกฮอล์และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด"🙏🏼🙏🏼

🙏🏼ขอขอบพระคุณภาพจาก กรมพก.🙏🏼

:::::::::::::::::::::::::

#ข่าวสารบ้านราชาวดีหญิง

:::::::::::::::::::::::::
WebSite : www.rachawadeeforgirl.go.th
Facebook : www.facebook.com/rachawadeeying
Instragram : www.instagram.com/rachawadeeying
Line : rachawadeeying