กิจกรรม Sea Life Bangkok

  • โลกใต้ทะเล 1
  • โลกใต้ทะเล 2
  • โลกใต้ทะเล 3
  • โลกใต้ทะเล 4
  • โลกใต้ทะเล 5
  • โลกใต้ทะเล 6

วันที่ 4 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่บ้านราวดีหญิง นำเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมกิจกรรม Sea Life Bangkok ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร