กิจกรรม เปิดสาขาใหม่ ที่ ร้านโคเอ็น ชูชิบาร์

  • เปิดสาขาใหม่ โคเอ็น 1
  • เปิดสาขาใหม่ โคเอ็น 2
  • เปิดสาขาใหม่ โคเอ็น 3
  • เปิดสาขาใหม่ โคเอ็น 4
  • เปิดสาขาใหม่ โคเอ็น 5

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
นำเด็กในความอุปการะ ร่วมกิจกรรม
เปิดสาขาใหม่ ที่ ร้านโคเอ็น ชูชิบาร์ สาขา The Walk ราชพฤกษ์