กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมค่ายพัฒนาการ การเรียนรู้เพื่อเด็กพิการ

  • ค่าย 1819 1.1
  • ค่าย 1819 1
  • ค่าย 1819 2
  • ค่าย 1819 4
  • ค่าย 1819 6
  • ค่าย 1819 7
  • ค่าย 1819 10
  • ค่าย 1819 14
  • ค่าย 1819 16

วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 นางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี​ (หญิง​) จังหวัดนนทบุรี​ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเด็กในความอุปการะ จำนวน 30 คน  ร่วมจัดกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมค่ายพัฒนาการการเรียนรู้เพื่อเด็กพิการ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพรฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี