กิจกรรมการประกวด Prince Princess Thailand

  • Prince 1
  • Prince 2
  • Prince 3
  • Prince 4

กิจกรรมการประกวด Prince Princess Thailand

 
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่บ้านราชาวดีหญิง นำเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Prince Princess Thailand และการแสดงของผู้เข้าประกวด ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์