ร่วมสนับสนุน

สนับสนุนเราผลิตภัณฑ์วิชาชีพ


ผลิตภัณฑ์จากการฝึกทักษะทางวิชาชีพของเด็กพิการฯ อันได้แก่ เทียนหอม เทียนแฟนซี การบูรหอม พรมเช็ดเท้าแฟนซี ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์ เสื่อกก ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

มีวางจำหน่าย ณ อาคารวิชาชีพ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) ทุกวันและเวลาราชการ

ผ้าเช็ดมือ

  • 00

หมวกผ้า

  • hat01
  • hat02
  • hat03
  • hat04